Paweł Witomski Złoto!

¦l±ska Liga Kickboxing Mysłowice.