Podziękowanie

Dla Pana Bartłomieja Pawlusa za włożony trud podczas XXVIII Edycji Kursu Samoobrony dla kobiet

w okresie 14.05.2018r. - 20.06.2018r. w ramach programu "Bezpieczne Gliwice".