Mistrzowie klubu instruktorami Akademi Wojskowych Sztuk Walki

Mistrzowie naszego klubu Przemysław Zimowski,Jacek Nawrot,Bartłomiej Pawlus zostali członkami i instruktorami elitarnej Akademi Wojskowych Sztuk Walki z siedzib± w Opolu. Przyst±pili równiez nasi trenerzy do Zwi±zku Żołnierzy Wojska Polskiego. Gratulacje !.