ODOWŁANE ZAJĘCIA

Uwaga! Zajęcia w dniu dzisiejszym wtorek 13.03.2018 dla wszystkich grup odwołane z powodu spraw organizacyjnych szkoły. Prosimy udostępnić.