Zajęcia 4 lutego odwołane dla wszystkich grup z powodu spraw organizacyjnych szkoły.

Zajęcia 4 lutego odwołane dla wszystkich grup z powodu spraw organizacyjnych szkoły.