Odwołane zajęcia w dniu 14.12.2015

Uwaga! Zajęcia w poniedziałek 14.12.2015 dla wszystkich grup odwołane z powodu spraw organizacyjnych szkoły.